Page 5 - Istoria-SGR
P. 5

Ediție îngrijită de: Costin DIACONESCU și Marius MARCU
         Tehnoredactor: Clara ARUȘTEI


         Această primă ediție a lucrării a apărut într-un tiraj de 200 de exemplare,
         cu sprijinul financiar al doamnei Gabriela Ielenicz.
         Cartea a fost prezentată la Alba Iulia, pe 01.06.2018, cu prilejul
         Conferinței Naționale a Societății de Geografie din România.
         Participanții au primit câte un exemplar.          Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României
          IELENICZ, MIHAI
           Istoria Societăţii de Geografie din România 1875-2017 : de la agoră
          a ştiinţei şi a culturii la finele secolului al XIX-lea la rolul de ctitor şi
          dezvoltator al sistemului modern geografic din ţara noastră, dar şi de
          sprijinitor al generării de instituţii şi asociaţii ştiinţifice / Mihai Ielenicz ;
          ed. îngrijită de Costin Diaconescu, Marius Marcu. - Bucureşti : CD Press,
          2018
            ISBN 978-606-528-403-6
          I. Diaconescu, Costin (ed.)
          II. Marcu, Marius (ed.)
          913
         Editura CD PRESS
         Bucureşti, str. Logofătul Tăutu nr. 67, sector 3, cod 031212
         Tel.: 021.337.37.17, 021.337.37.27, 021.337.37.37 Fax: 021.337.37.57
         e-mail: office@cdpress.ro  www.cdpress.ro   Editura CD PRESS

         Comenzi:
          manuale@cdpress.ro
          021.337.37.37; 0744. 521.194
          www.cdpress.ro         © Editura CD PRESS, 2018
         Această lucrare este protejată de legile române și internaționale privind drepturile
         de autor, drepturile conexe și celelalte drepturi de proprietate intelectuală.
         Nicio parte a acestei lucrări nu poate fi reprodusă, stocată ori transmisă, sub
         nicio formă, fără acordul expres al Editurii CD PRESS.
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10