Page 10 - Istoria-SGR
P. 10

INTRODUCERE


           La 15/27 iunie 1875, un ansamblu de factori interni (susținuți
         cu tărie de către Domnitorul Carol I și de către un strălucit grup de
         intelectuali patrioți, cu diferite profesii) și externi (o chemare acerbă
         spre cultură și cunoaștere, concretizată în organizarea și funcționarea
         de asociații și societăți regionale sau naționale de geografie) au
         făcut posibilă înființarea Societății Geografice Române. Primele
         societăți geografice au fost înființate la Paris – 1821, Berlin – 1828,
         Londra – 1830. În țara noastră, la numai 9 ani de la fondarea
         Academiei Române, tânăra societate, for de cunoaștere, dezbatere
         selectă și de transmitere către cei interesați a celor mai însemnate
         evenimente și probleme pe plan mondial (predominant din Europa,

         America), a reunit personalități din domenii științifice diferite:
         natură, istorie, cultură, viață.
           Cei 142 de ani pe care i-a împlinit Societatea în 2017 reprezintă
         nu numai o vârstă onorabilă, dar și un interval lung, cu împliniri
         multiple. În acest răstimp, s-au produs numeroase transformări ce-au
         vizat structura și chiar numele societății, dar s-au păstrat aproape
         permanent menirea, alcătuirea, direcțiile majore ale activităților
         desfășurate și unitatea membrilor săi (în primul rând, geografii) în
         raport cu idealurile domeniului pe care îl reprezentau și pe care l-au
         apărat, în pofida multor schimbări și evenimente politice și sociale
         majore survenite în România și în lume.
           Printr-o diplomație distinctă, desfășurată permanent, în mod
         ferm, dar și echilibrat de către reprezentanții conducerii Societății
         și de către majoritatea membrilor săi (îndeosebi profesorii și cerce-
         tă to rii geografi), aproape tot ceea ce a fost impus și modificat în

                         9
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15