Page 4 - Buletin-SGR-ILFOV-2018
P. 4

CUPRINS
           Prof. Florentina Ecaterina COSTEA – Inspector Şcolar General ISJ Ilfov
           Împliniri... ....................................................................................................................................pag. 5

           In memoriam prof. univ. dr. Mihai IELENICZ ...........................................................................pag. 6

           Prof. dr. Steluța DAN
           Geografia școlară în contextul abordării interdisciplinare și transdisciplinare ....................... pag. 7

           Prof. Marius-Ovidiu SEBE
           Elemente istorico-geografice reflectate în microtoponimia localității Brănești .........................pag. 14
           Prof. Tincuța VRÂNCEANU
           Buftea – Aspecte privind organizarea și amenajarea teritoriului ............................................ pag. 21

           Prof. dr. Ioana UNGUREANU, prof. Cătălin POPA
           Climatologia sistemelor noroase pentru zona Măgurele (2009-2011) ..................................... pag. 29
           Cercet. șt. prof. dr. Octavian MÂNDRUŢ
           Județul Ilfov în arhitectura regională a României ....................................................................pag. 34

           Prof. dr. Marius-Florin MARCU
           Regiunea metropolitană București-Ilfov. Direcții și strategii de dezvoltare ............................pag. 38
           Conf. univ. dr. Robert DOBRE, asist. univ. dr. Mădălina TEODOR,
           masterand Cosmin PĂUNESCU
           Trenul regio-urban pe legătura Gara de Nord – Aeroport Internațional
           Henri Coandă București ............................................................................................................pag. 42

           Prof. Ladislau-Anton VISNYEI
           Dinamica unor indicatori privind condițiile de mediu în localitățile județului Ilfov,
           în perioada 1992-2014, din perspectiva potențialului de dezvoltare .........................................pag. 47

           Prof. Marius-Ovidiu SEBE
           Valorificarea potențialului turistic antropic al văii Pasărea – o alternativă viabilă
           pentru dezvoltarea sistemului spațial .......................................................................................pag. 54
           Prof. Cristina MARIN, prof. dr. Liliana Andreea BADEA
           Mogoșoaia. Potențial turistic valorificat în cadrul regiunii București-Ilfov ............................pag. 63

           Prof. Maria NICOLAU, prof. Dan-Dumitru NICOLAU
           Uniunea Europeană și conflictele post-Război Rece din Europa ............................................pag. 68

           Prof. dr. Octavian MÂNDRUȚ
           România și Geografia României – definiri conceptuale actualizate .......................................pag. 75

           Daniel GHEORGHE
           Otopeni. Realități și perspective de dezvoltare .........................................................................pag. 83

           Prof. dr. Cristina PETRE-GHIȚĂ
           Simpozionul ,,Ilfov – cununa cu diamante”, ediţiile XVIII-XIX, 2016-2017..............................pag. 85
           Recenzii – prof. dr. Cristina PETRE-GHIȚĂ
           Geografie Universală și Geografie educațională, autor Octavian MÂNDRUȚ .....................pag. 90

           Lista membrilor activi ai SGR Ilfov (2018) ................................................................................pag. 92

                                3
   1   2   3   4   5   6   7   8   9