Page 7 - Buletin-SGR-ILFOV-2018
P. 7

IN MEMORIAM
                    PROF. UNIV. DR. MIHAI IELENICZ
                    (9 APRILIE 1941-20 APRILIE 2017)
            Anul acesta s-a împlinit un an de la dispariția fulgerătoare a prof. univ. dr. Mihai
         Ielenicz, personalitate marcantă a Geografiei Românești, cu o carieră didactică de peste cinci
         decenii, timp în care, prin talentul pedagogic recunoscut, a reușit să deslușească tinerilor
         studenți tainele acestui vast domeniu, Geografia.
            Absolvent al Colegiului Național „Mihai Viteazu” în anul 1959, a urmat cursurile
         Facultății de Geologie-Geografie în anul 1964 și a debutat în cariera didactică ca preparator
         în catedra de Geografie Fizică în același an. A urcat treptat în ierarhia universitară ca
         asistent (1967-1982), lector (1982-1990), conferențiar (1990-1993) și profesor universitar (din
         1993), dedicându-și viața activității didactice, pregătind generații de studenți, masteranzi,
         doctoranzi și profesori. În activitatea științifică, cu o mare putere de muncă și o capacitate
         intelectuală remarcabilă, a realizat studii de referință, aprofundate, asupra unor unități
         de relief și procese geomorfologice (alunecări de teren, procese periglaciare, fluviatile,
         mișcările neotectonice etc.). A predat cursuri de Geomorfologia României, Geomorfologie și
         Geografie Fizică Generală, Geografia Fizică a României, Geografia Regională a României,
         Geografia Turismului etc. Încă din tinerețe, s-a implicat în viața geografică pe linia Societății
         de Geografie, prin participarea la simpozioanele și congresele de geografie, tabere de vară
         ale profesorilor de geografie sau în calitate de președinte al Olimpiadelor Naționale de
         Geografie.
            Președinte al Societății de Geografie din România și Vicepreședinte al Comitetului
         Național de Geografie, a fost un promotor al ridicării calității învățământului geografic
         universitar și preuninversitar, sub îndrumările sale fiind reluate conferințele anuale urmate
         de aplicațiile științifice și editarea revistei Terra. De asemenea, a salutat cu deosebit interes
         apariția publicației „Buletinul Societății de Geografie din România - Filiala Ilfov”, aducând
         o contribuție care onorează familia geografilor ilfoveni, prin publicarea unor materiale
         sub semnătura domniei sale și participarea la mai multe ediții ale sesiunii de comunicări
         științifice „Ilfov – Cununa cu diamante”.
            În cei aproape 53 de ani de activitate, prof. univ. dr. Mihai Ielenicz a îmbogățit literatura
         geografică cu peste 250 de lucrări de specialitate, deosebite nu atât cantitativ, cât mai ales
         calitativ, prin diversitate și rigoare științifică, bazate pe colaborarea cu geografi de renume,
         dar mai ales pe cercetarea personală și experimentul din teren, profesorul Ielenicz fiind un
         recunoscut cercetător al terenului, și a contribuit la sporirea prestigiului geografiei pe plan
         național și internațional.
                               6
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12