Page 6 - Buletin-SGR-ILFOV-2018
P. 6

ÎMPLINIRI…


              Apariția acestei publicații ne evocă tuturor un mod de
           gândire și acțiune profesional-științific, indiferent de vârstă și de
           specialitate, fiind cu atât mai apreciată anul acesta, cu cât apare sub
           egida Centenarului Marii Uniri. Este prilejul festiv de a împărtăși
           un gând bun și de a transmite felicitări și cele mai calde urări tuturor
           colegilor.
              Încă de la apariția primului număr al publicației, la care și-au
           adus contribuția deopotrivă colaboratorii și cititorii, s-a remarcat
           dorința tuturor de a face din această publicație o tribună tot mai captivantă de transmitere
           a mesajelor menite să contribuie substanțial la dezvoltarea durabilă, sustenabilă, inteligentă,
           incluzivă a geografiei județene, în context regional, național și european.
              Considerăm că, în aceşti ani de activitate, revista a reuşit să promoveze abordarea
           profesională a subiectelor de interes geografic, respectiv să stabilească raporturi de cooperare
           şi susţinere cu cititorii. Articolele concepute punctează subiecte actuale din domeniul
           geografiei și nu numai, în acest mod cucerind încrederea şi loialitatea cititorilor.
              Revista, editată de filiala Ilfov a Societății de Geografie, poate fi considerată un ghid
           practic, o „revistă care să rămâna în bibliotecă, printre cărți”.
              Ne bucurăm că apare în județul ILFOV o revistă de geografie, un proiect realizat de un
           colectiv de entuziaști, practicanți ai geografiei, care au făcut pentru acest număr o selecție
           foarte interesantă, pornind de la aspecte privind amenajarea teritoriului, integrarea județului
           în arhitectura României, zona metropolitană București-Ilfov, Uniunea Europeană și ajungând
           inevitabil la inter- și transdisciplinaritatea geografiei.
              Articolele publicate sunt orientate consecvent și coerent spre identificarea zonelor de
           consens izvorâte din conștiința apartenenței noastre județene, naționale și la marile valori
           ale umanității. Această perseverență și robustețe în timp dovedește, pe de o parte, că profesia
           de geograf a fost și este implicată în abordarea complexă a unui areal extins de probleme
           teoretico-metodologice și practic-aplicative și, pe de alta, că abordările prospective cu
           privire la județul Ilfov nu trebuie să fie lipsite de contribuția specialiștilor, de manifestarea
           responsabilității, a implicării noastre în fundamentarea deciziilor și identificarea soluțiilor
           de bunăstare, eficiență și competitivitate.
              La ceas aniversar, desfășurarea ediției a XX-a a Simpozionului „Ilfov – cununa
           cu diamante” demonstrează încă o dată profesionalismul, implicarea și dăruirea colegilor
           profesori de geografie din județ.
              Sperăm ca, în viitorul apropiat, Societatea de Geografie din Romania - filiala Ilfov să
           susțină înființarea în județul nostru a unui Centru de Excelenţă pentru Tineri Capabili de
           Performanţe, al cărui scop să fie acela de a asigura elevilor cu abilităţi geografice speciale o
           pregătire deosebită, mai bine focalizată pe aptitudinile şi nevoile lor de instruire, să promoveze
           metodologii şi instrumente pentru depistarea valorilor autentice din zona județului ILFOV şi
           stimularea creativităţii specifice.
              Apreciem aportul considerabil al colectivului de autori și de redacție în menţinerea
           standardelor ridicate de profesionalism şi urăm întregului colectiv un călduros „La mulţi ani!”


                                     Prof. Florentina Ecaterina COSTEA
                                           Inspector Școlar General
                                      Inspectoratul Școlar Județean Ilfov


                                5
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11