Page 9 - Buletin-SGR-ILFOV-2018
P. 9

între discipline, ea face să apară noi rezultate şi noi punţi între ele; ea ne oferă o nouă
         viziune asupra Naturii şi asupra Realităţii. Transdisciplinaritatea nu caută să elaboreze o
         superdisciplină înglobând toate disciplinele, ci să deschidă toate disciplinele la ceea ce au în
         comun şi la ceea ce se află dincolo de graniţele lor.”


            Aspecte privind tipurile de integrare curriculară
            Literatura de specialitate relevă mai multe tipuri de cooperare, întrepătrundere
         a disciplinelor, a metodelor, a abordărilor, din care rezultă mai multe tipuri de integrare
         curriculară:
            1. Monodisciplinaritatea - este centrată pe obiectele de studiu independente, pe
         specialitatea acestora, promovând supremaţia disciplinelor formale. Inconveniente ale
         abordării intradisciplinare pot fi:
            - Învăţarea principiilor unei discipline nu oferă garanţia transferului acestora în alte
         discipline, ştiut fiind faptul că transferul orizontal al cunoştinţelor se face puţin doar la elevii
         cei mai dotaţi;
            - Perspectiva intradisciplinară a dus la paradoxul enciclopedismului specializat; acesta
         închide elevul şi profesorul într-o tranşee pe care şi-o sapă ei înşişi şi care îi izolează din ce
         în ce mai mult, pe măsură ce o adâncesc. Sau, folosind o exprimare consacrată, cel ce învaţă
         va cunoaşte tot mai mult despre un domeniu tot mai restrâns, înaintând către acea limită
         unde va şti totul despre nimic.
            - În devotamentul său pentru disciplina de studiu, profesorul tinde să treacă pe planul
         al doilea obiectul prioritar al educaţiei: elevul. Această perspectivă pune în concurenţă
         profesorii de diferite discipline, în loc să-i reunească. Totuşi, elementele de integrare pot sa
         apară încă de la acest nivel, al intradisciplinarităţii (exemplu: Relieful, rezultat al agenţilor
         interni şi externi).


            2. Pluridisciplinaritatea/multidisciplinaritatea - se referă la situaţia în care o temă
         aparţinând unui anumit domeniu este supusă analizei din perspectiva mai multor discipline,
         acestea din urmă menţinându-şi nealterată structura şi rămânând independente unele în
         raport cu celelalte.
            Obiectele de studiu contribuie, fiecare în funcţie de propriul specific, la clarificarea
         temei investigate. La acest nivel vorbim de o corelare a demersurilor mai multor discipline
         în vederea clarificării unei probleme din mai multe unghiuri de vedere.
            Un bun exemplu în acest sens îl constituie problematica încălzirii globale (fig. 1),
         tratată, de regulă, în studiile de geografie, dar la fel de relevant de studiat şi din perspectiva
         altor discipline: biologie, fizică, chimie, politologie, economie etc.
          Figura 1. Disciplinele care asigură pluridisciplinaritatea conceptului de încălzire globală


            3. Interdisciplinaritatea. Dacă în cazul pluridisciplinarităţii vorbim de o „corelare” a
         eforturilor şi potenţialităţilor diferitelor discipline pentru a oferi o perspectivă cât mai completă
         asupra obiectului investigat, interdisciplinaritatea presupune o intersectare a diferitelor arii


                               8
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14