Page 3 - Terra-SGR-2018
P. 3

Comitetul de redacție:
        Redactor-șef: prof. univ. Corneliu IAȚU
        Conf. univ. dr. Marius-Cristian NEACȘU – marius.neacsu@ase.ro
        Dr. Costin DIACONESCU – costin.diaconescu@cdpress.ro
        Prof. dr. Marius MARCU – marius3marcu@yahoo.com
        Referenți științifici:
        Acad. prof. univ. dr. Dan BĂLTEANU (Institutul de Geografie al Academiei Române)
        Prof. univ. dr. Silviu NEGUȚ (Academia de Studii Economice, București)
        Prof. dr. Marius MARCU (Facultatea de Geografie, Universitatea din București)
        Conf. univ. dr. Marius-Cristian NEACȘU (Academia de Studii Economice, București)


        Editor: dr. Costin DIACONESCU
        Lucrare realizată cu sprijinul tehnic al Editurii CD PRESS și sponsorizată de revista
        TERRA MAGAZIN

        Foto copertă: Dreamstime


        Consiliul științific:
        Prof. univ. dr. Ibrahim ATALAY (Universitatea Izmir, Turcia)
        Phillippe BACHIMON (Université d’Avignon, France)
        Prof. univ. dr. Milan BUFON (University of Primorska, Slovenia)
        Prof. univ. dr. Luigi di COMITE (Università degli Studi „Aldo Moro”, Bari, Italy)
        Prof. univ. dr. Branislav DURDEV (University of Novi Sad, Serbia)
        Prof. univ. dr. Elvira LUSSANO (Università degli Studi di Perugia, Italy)
        Jozsef NEMEȘ-NAGY (Eotvos Lorand University, Budapest, Hungary)
        Prof. univ. dr. Petar STOYANOV (University of Sofia, Bulgaria)
        Acad. prof. univ. dr. Dan BĂLTEANU (Institutul de Geografie al Academiei Romane)
        Prof. univ. dr. docent Petre GÂȘTESCU (Universitatea Hyperion, București)
        Prof. univ. dr. Constantin BRÂNDUȘ (Universitatea din Suceava)
        Prof. univ. dr. Pompei COCEAN (Universitatea „Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca)
        Prof. univ. dr. Ioan IANOȘ (Universitatea din București)
        Prof. univ. dr. Corneliu IAȚU (Universitatea „Al. I. Cuza”, Iași)
        Prof. univ. dr. Nicolae JOSAN (Universitatea din Oradea)
        Prof. univ. dr. Silviu NEGUȚ (Academia de Studii Economice, București)              Responsabilitatea asupra conţinutului materialelor revine
                    în exclusivitate autorilor.
   1   2   3   4   5   6   7   8