Page 5 - Terra-SGR-2018
P. 5

ROMÂNIA ÎN STUDIILE ȘCOLII ROMÂNEȘTI DE GEOPOLITICĂ,
        ÎN CONTEXTUL MARILOR EVENIMENTE DE LA ÎNCEPUTUL
                     SECOLULUI XX

                              Prof. univ. dr. Silviu Neguț
                                            1
                        Conf. univ. dr. Marius-Cristian Neacșu
                                            2

          Abstract. This study is dedicated to the 100th anniversary of the achievement of the
      Romanian unitary state, the Greater Romania. We wanted to show that among those who not
      only tried, but also managed to demonstrate, with concrete data and arguments, the unity, the
      faith and the Romanian nation, were also Romanian geopolitical figures of geographic origin.
      Our demonstration is carried out through the works (books, articles, printed conferences, maps
      etc.) published by those, who were unfortunately not only neglected, but even attacked,
      disbanded, as we shall see, for their correct position, proved as scientific, not "nationalist".
      Among other things, the elements discusses in the works of the geographic-geopolitical
      Romanian figures, were the essential elements regarding the national state (through the concept
      of geopolitics of nations) in its constitution over time, as well as the importance of the known
      geographic pillars (the Carpathians, the Danube, the Black Sea), the role of Transylvania in the
      realization of the modern Romanian state etc. They also reveal the extraordinary scientific
      argumentation of our compatriots regarding the place and role of Romanian space in this part
      of Europe.

          Key-words: geopolitics, Romania, Carpațhians, Danube, Black Sea, Transylvania,
      Russia, Simion Mehedinți, Ion Conea, Nicolae Al. Rădulescu, Vintilă Mihăilescu, Victor
      Tufescu, Mihai David

          Introducere
          Mai întâi precizăm că, așa cum am arătat într-o serie de studii
      anterioare, marii geografi români au făcut distincție între Geografia politică și
                                 3
      Geopolitică, așa cum primul a sesizat Simion Mehedinți , în urmă cu 75 de ani:
      „Vrednic de relevat este locul însemnat al antropogeografiei, ca ramură din ce
      în ce mai proeminentă (cu aspectele ei mai noi: geografie politică și
      geopolitică)” . În plus, frecvența și naturalețea cu care geografii români
             4
      foloseau acești termeni, dar și alții, mulți considerați de dată mai recentă, cum
                5
      ar fi geoeconomia , la începutul secolului XX, cât și judecățile de valoare
      1 Departamentul Turism și Geografie, Academia de Studii Economice din București.
      2 Departamentul Turism și Geografie, Academia de Studii Economice din București.
      3  Silviu Neguț (2017), Simion Mehedinți – un om polivalent al marilor idei împlinite, în
      „Terra” Anul XLVIII (LXVIII), nr. 1-2, pp. 29-38.
      4  Marius-Cristian Neacșu (2017), Ideile geopolitice ale lui Simion Mehedinți asupra
      geopoliticii, în „Terra” Anul XLVIII (LXVIII), nr. 1-2, p. 42.
      5 Idem, p. 43.

                         4
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10