Page 8 - Terra-SGR-2018
P. 8

populație, despre care Herodot spunea că era cel mai considerabil din toată
                                    13
      Europa și singurul care s-ar fi putut compara cu cel din India” .
          Și alți geografi-geopoliticieni români au avut în atenție, unitatea de
      ansamblu a pământului și poporului românesc. Este deosebit de semnificativ, în
      acest sens, ultimul volum (61) al Buletinului Societății Regale Române de
      Geografie (publicat și separat în broșura intitulată Unitatea și funcțiunile
      pământului și poporului românesc), cuprinzând patru comunicări (susținute
      public în cadrul Adunării Generale a societății din 20 iulie 1942, în prezența
      regelui Mihai I) ale unor nume de referință: Constantin Brătescu (Unitatea
      fizică), Nicolae Al. Rădulescu (Unitatea antropogeografică), Victor Tufescu
      (Funcțiile economice) și Vintilă Mihăilescu (Funcțiile geopolitice).
          Iată una dintre aprecierile pertinente ale lui Nicolae Al. Rădulescu
      (1905-1989): „Din punct de vedere antropogeografic, România este o unitate
      perfectă, rezultată din îmbinarea ideală a zonelor reprezentând forme
      românești, de viață, care se prezintă, tot în cercuri concentrice, ca și inelele de
      relief ce le-au înrâurit. Transilvania rămâne la mijloc ca un centru de greutate,
      în care toate manifestările umane de domeniul antropogeografiei sunt mai
      intense, mai originale și mai vechi, centre din care radiază influențe spre toate
      punctele cardinale, ca o putere magnetică menită să polarizeze în jurul cetății
      carpatice toate provinciile românești.
          Și desigur că toată această obiectivă analiză științifică nu poate duce
      decât la normala concluzie că marginea neamului este acolo până unde se
                        14
      întind formele de viață românească” .
          La rândul său, Vintilă Mihăilescu (1890-1978), într-un studiu doar cu
      ceva mai vechi, intitulat Blocul carpatic românesc, afirma: „Din respectul
      adevărului istoric și geografic trebuie să considerăm că actualul bloc românesc
      din Carpați, regiunea pericarpatică și valea Dunării nu este rezultatul
      expansiunii târzii a unor triburi valahe sosite pe furiș din Balcani – cum le
      place să afirme fără probe și fără să roșească, savanții unguri – ci un rest,
      important ca număr și ca întindere a spațiului vital, dintr-o arie românească și
      pre-românească autohtonă extinsă din Panonia în Nipru și din Carpați pe
      piemontul Galițian până în Pind și la Marea Egee” . Studiul era însoțit de
                                15
      Harta etnică a României, întocmită pe baza datelor statistice oferite de



      13 Simion Mehedinți (1928), Cadrul antropogeografic. Observări relative la Transilvania, din
      volumul festiv, tipărit în 1928, după un deceniu de la Unirea cea Mare, republicat în „Opere
      complete”, op. cit., p. 122.
      14 Nicolae Al. Rădulescu (1943), Unitatea antropogeografică a României, în vol. „Unitatea și
      funcțiunile pământului și poporului românesc”, Tiparul „Cartea românească”, București, p. 48.
      15  Vintilă Mihăilescu (1941), Blocul carpatic românesc, în „Buletinul Societății Regale
      Române de Geografie”, tomul LX (tipărit în 1942), pp. 9-10.

                         7
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13