Page 4 - Terra-SGR-2018
P. 4

CUPRINS
        1. România în studiile școlii românești de geopolitică, în contextul
        marilor evenimente de la începutul secolului XX
           prof. univ. dr. Silviu Neguț
           conf. univ. dr. Marius-Cristian Neacșu .................................................4

        2. Contribuția geografilor români la trasarea granițelor României după
        Primul Război Mondial
           conf. univ. dr. Marius-Cristian Neacșu
           prof. univ. dr. Gheorghe Vlăsceanu .....................................................22


        3. Simion Mehedinți – „marea absență” de la Conferința de Pace
        de la Paris (1919-1920)
           conf. univ. dr. Marius-Cristian Neacșu ...............................................48


        4. Lunca Dunării în sectorul pontic, tradițională conviețuire între om
        și apă
           prof. univ. dr. docent Petre Gâștescu
           conf. univ. dr. Elena Toma ...................................................................67


        5. Regionarea turistică a județului Hunedoara
           prof. dr. Dumitru Rus ..........................................................................76

        6. Lipovenii din Brăila
           prof. Leonard Marian Gheorghe .........................................................83


        7. Importanța desenului pe tablă pentru înțelegerea unor fenomene
        geografice
           prof. Carmen-Roxana Firu ...............................................................104
                         3
   1   2   3   4   5   6   7   8   9