Page 9 - Terra-SGR-2018
P. 9

recensământul din 1930, sugerând că: „populația, în ciuda repetatelor presiuni
      și tendințe de pătrundere a elementelor străine, s-a menținut ca o «uriașă pânză
                                      16
      de autohtoni», inițiați și păstrători ai civilizației locale carpatice” .
          În ceea ce privește poziția geopolitică a României, Mihai David (1886-
      1954) se apleacă asupra ei, reliefând eroarea pe care o comit unii geografi
      străini, incluzând România, chiar și cu forma de dinainte de 1918, în Europa
      Balcanică: „Această grijă, de a se determina clar locul României, se vede în
      toate manualele noastre geografice și este destul de cunoscută. Nu am trece în
      revistă faptele principale de așezare, dacă nu ni s-ar face o nedreptate și azi,
      nedreptate venind din partea unor savanți străini, unii de bună intențiune, dar
                                            17
      tălmăcind greșit faptele, iar alții din ușurință sau poate chiar din rea credință” ,
      în contextul în care, în 1939, anul publicării studiului, încadrarea noastră ca
      țară balcanică alimenta falsele teorii ungurești cu privire la proveniența
      românilor de la sud de Dunăre și pătrunderea lor în Transilvania după
      sedentarizarea maselor ungurești nomade în Panonia.
          Geograful care s-a centrat cel mai mult asupra geopoliticii, Ion Conea
      (1902-1974), a abordat, concret, toate aspectele privind România, inclusiv cele
      referitoare la statul național, cu titluri semnificative: Actualele frontiere
      românești: biruința Geografiei asupra Istoriei (BSRRG, LVII, 1938),
      Transilvania, inima pământului și statului românesc (revista „Geopolitica și
      Geoistoria”, Anul I, nr. 1), Carpații, hotar natural și «Tota Transilvania ad nos
      venit» sau Cât valorează teoria Iancsó Benedek (în „Geopolitica și
      Geoistoria”, Anul II, nr. 1), O poziție geopolitică (în „Geopolitica și
      Geoistoria”, Anul III, nr. 1) ș.a.
          Pentru început, întrucât vom reveni pe parcurs, amintim două lucruri de
      referință în ceea ce îl privește:
          a) Cunoscuta sintagmă geopolitică «marea tablă de șah», atribuită
                                   18
      analistului american contemporan Zbigniew Brzenzinski , și care a făcut
      înconjurul lumii, a fost utilizată de compatriotul nostru în urmă cu trei sferturi
      de veac: „Fața politică a pământului este ca o uriașă tablă de șah (sublinierea
      16  Lucian Badea (2005), Spațiul antropogeografic românesc, în vol. „Nicolae Alexandru
      Rădulescu”, Ed. Universitară, Craiova, p. 11.
      17 Mihai David (1939), Probleme de ordin geopolitic ale locului și ale spațiului ocupate de
      Statul Român, în E.I. Emandi, Gh. Buzatu, V.S. Cucu (1994), Geopolitica, vol. I, Ed. Glasul
      Bucovinei, Iași, p. 99.
      18  Zbigniew Brzezinzki (2000), Marea tablă de șah. Geopolitica lumilor secolului XXI,
      Ed. Univers Enciclopedic, București.

                         8
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14