Page 10 - Terra-SGR-2018
P. 10

noastră) pe care jucătorii mută mereu piesele, dând acestora, mereu, tot alte
               19
      poziții și funcții” . Exact ceea ce susține americanul contemporan cu noi!
          b) Adeptul ideii că, spre deosebire de Geografia Politică, Geopolitica
      este predictivă, constată și afirmă lucruri incredibile pentru acele vremuri (anul
      1944): „Europa și lumea întreagă trăiesc astăzi preziua unei noi ordini de
      lucruri. Forme de viață politică și economică noi se pregătesc, în care se va
      îmbrăca lumea de mâine. Cuvântul prim îl vor avea, când acele forme vor
      căpăta contur și putere de acțiune precise, «Marile Puteri». Dar statele mici
      sunt nu mai puțin datoare să se pregătească pentru înțelegerea lor: vrând,
      nevrând aceste state se vor integra cu rosturi și funcțiuni proprii, în starea de
      lucruri de mâine. Cel care va fi surprins nepregătit, acela se va pomeni stând
      deoparte umilit, privind năuc la o lume în care totuși el va trebuie să trăiască,
      dar fără o însărcinare și o răspundere demne de ceea ce el, totuși, ar fi putut să
      prezinte. (...) Iar noi, prin locul ce deținem pe hartă, prin hotărârea Marelui
      Geograf [ce exprimare plastică! – nota noastră], suntem între cei dintâi datori
      să ne botezăm pentru înțelegerea lumii care vine: spre cea mai mare a noastră
      proprie-slujire, dar și – în cazul contrariu – spre cea mai mare a noastră
      primejdie.
          Iată, așadar, caracterul de țară de răspântie, caracterul de Stat de
      necesitate europeană a României, cum spunea N. Iorga: Stăpână pe cetatea
                                         20
      carpatică și pe gurile Dunării, România își va îndeplini această misiune” .

          2. Dunărea și Marea Neagră
          În mod firesc, atât Simion Mehedinți, cât și ceilalți geografi-geo-
      politicieni români introduc în ecuație Dunărea și Marea Neagră. Astfel, într-o
      conferință, Mehedinții afirma: „Viața poporului nostru a avut și are două
      coordonate: de o parte Muntele și Codrul, de altă parte Dunărea și Marea.
      Cine zice Dunăre trebuie să zică numaidecât și Marea Neagră. Dar nu numai
      atât: trebuie să adaoge și Bosforul (care nu-i decât o prelungire a Dunării),
      apoi și Dardanelele – o continuare a Bosforului (...). Dunărea nu poate și nu
      trebuie să fie despărțită, o clipă măcar, de Marea Neagră și de strâmtori
      (sublinierea autorului), cu care formează o «coordonată fundamentală» pentru
                              21
      destinele trecute și viitoare ale poporului nostru” .      19  Ion Conea (1944), O poziție geopolitică, în „Geopolitica și Geoistoria. Revistă română
      pentru sud-estul european”, Anul III, nr. 1, martie-aprilie, Societatea Română de Statistică,
      București, p. 98.
      20 Idem, pp. 86-87.
      21 Simion Mehedinți (1938), Legăturile noastre cu Dunărea și Marea, conferință pentru Liga
      Navală, publicată în „Opere complete”, op. cit., p. 150.

                         9
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15